Kinderfysiotherapie Barneveld biedt de mogelijkheid om uw kind een Cogmed Werkgeheugentraining te laten volgen. Tjitske Feitsma is onze Cogmed coach.

Wat is Cogmed?

Cogmed is een wetenschappelijk bewezen online training voor het werkgeheugen waardoor concentratie en aandacht kunnen verbeteren.

Werkgeheugen is een belangrijke cognitieve functie bij aandacht en leren. Problemen met het werkgeheugen zorgen voor leermoeilijkheden en achterstanden op school.

Zowel erfelijkheid als gedrags- en omgevingsfactoren spelen vermoedelijk een rol bij het werkgeheugen. Het brein is veranderbaar (plastisch), waardoor het werkgeheugen getraind kan worden om beter te functioneren. Met een beter werkgeheugen kun je:- je beter concentreren

  • gestructureerd te werk gaan
  • beter het overzicht bewaren
  • belangrijke informatie beter onthouden
  • afleidingen beter negeren

Voor wie?

Iedereen kan zijn werkgeheugen verbeteren! De training is specifiek gericht op kinderen met een werkgeheugenprobleem zoals dat voor kan komen bij kinderen met leerstoornissen, ADD, ADHD, niet aangeboren hersenletsel (NAH) zoals een hersenschudding of na een chemokuur. Er zijn drie versies: 4-7 jaar, 7-17 jaar en volwassenen.

Behandeling

Een Cogmedtraject begint met een (telefonische) intake met de Cogmed coach, Tjitske, waarin de mogelijkheden besproken worden en er vragen gesteld kunnen worden.

Vervolgens wordt er een startsessie gepland waarin alle afspraken over de training gemaakt worden. Uw kind krijgt een trainingsboek waarin onder andere persoonlijke doelen geformuleerd worden.

Via oefeningen op de computer of tablet wordt het werkgeheugen getraind. De moeilijkheidsgraad wordt individueel aangepast zodat uw kind op een zo hoog mogelijk niveau traint. De training wordt thuis of op school gedaan onder begeleiding van een ouder of leerkracht. De Cogmed coach ondersteunt uw kind en de begeleidende ouder of leerkracht. Ook zorgt de Cogmed coach voor de vertaling van de trainingsresultaten naar de doelen die samen met u en uw kind zijn opgesteld. Na de trainingsperiode is er een evaluatiegesprek en na een half jaar een follow-up.

De training duurt minimaal vijf weken. Er zijn verschillende trainingsprotocollen beschikbaar, zodat de training goed aansluit op de behoefte van de deelnemer en zijn omgeving.

Doel

Het verbeteren van het werkgeheugen bij kinderen van 4-18 jaar.

Zie ook:

www.cogmed.nl

www.nji.nl/jeugdinterventies

Checklist werkgeheugenprobleem

Met onderstaande checklist kunt u achterhalen of er mogelijk sprake is van een werkgeheugenprobleem.

Beantwoord de volgende items met Ja of Nee.

Mijn kind …

– raakt snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren op een taak.

– maakt meer fouten dan leeftijdsgenoten bij het haastig voltooien van een taak.

– raakt regelmatig de draad van een gesprek kwijt, zowel bij luisteren als spreken.

– is aan het dagdromen op momenten dat opletten/luisteren verwacht wordt.

– is onrustig of snel verveeld in situaties waarbij een goede concentratie van belang is.

– is vaak druk of hyperactief.

– heeft moeite met taken waarbij informatie tijdelijk opgeslagen moet worden, zoals hoofdrekenen.

– heeft moeite met het onthouden van lange instructies.

– is heel precies waardoor taken te lang duren.

– heeft moeite met het begrijpen van lange zinnen.

4 of minder ‘Ja’: er lijkt geen sprake te zijn van een werkgeheugenprobleem.

Twijfelt u hierover, neem dan contact op met de Cogmedcoach.

5 of meer ‘Ja’: er is mogelijk sprake van een werkgeheugenprobleem.

Deze klachten kunnen afnemen door een Cogmed Werkgeheugentraining.

Voor verdere informatie en/of aanmelden, bel (0342-400070) of mail via ons contactformulier en vraag naar Tjitske.