Baby’s kunnen verschillende signalen laten zien die wijzen op motorische problemen. Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het herkennen van deze signalen en de behandeling hiervan. 

Wanneer een baby zijn hoofdje te vaak dezelfde kant op draait, kan hij een voorkeurshouding ontwikkelen. Omdat de schedel bij jonge baby’s nog zacht is kan een voorkeurshouding leiden tot afplatting van de schedel. Hierdoor kan de motorische ontwikkeling beïnvloed worden. Bijvoorbeeld; hij brengt maar een handje naar de mond of speelt met een handje. Als wij een kindje tijdig zien, is die voorkeurshouding vaak goed te verhelpen en kunnen we u begeleiden in het ontwikkelen van een goede symmetrische motoriek.

Veel huilen, slecht slapen, overstrekken, slappe houding of juist erg gespannen en stijf, kunnen redenen zijn om met ons contact op te nemen.

Soms kan een baby niet goed van de ene in de andere houding komen. Hij ligt dan voornamelijk op de rug, wil/kan vaak niet op de buik liggen en/of komt niet tot omrollen, tijgeren/kruipen, zitten of staan.

Het kan zijn dat uw kind zich anders voortbeweegt dan u zou verwachten, als het bijvoorbeeld op de billen schuift in plaats van kruipt. Ook dat kan een aanleiding zijn om kinderfysiotherapie te starten.

Baby’s bij wie de ontwikkeling anders of langzamer verloopt dat verwacht, worden regelmatig door ons gezien. Bijvoorbeeld; kinderen met het syndroom van Down, Erbse parese, cerebrale parese, spierziekte, andere syndromen of wanneer de oorzaak (nog) onbekend is.

Signalen & Indicaties

Wanneer kunt u contact opnemen met de kinderfysiotherapeut?

Als uw kind:

  • een voorkeurshouding en/of een afgeplatte schedel heeft
  • last heeft van onverklaarbaar en veel huilen
  • zich veel overstrekt
  • slap aanvoelt of juist heel gespannen
  • niet of nauwelijks van de ene naar de andere houding wil/kan bewegen
  • passief of juist overactief is
  • angstig wordt en/of gaat huilen als het wordt bewogen
  • prematuur en/of dysmatuur geboren is
  • zich vertraagd of afwijkend ontwikkelt
  • een syndroom of andere aandoening heeft (o.a. Downsyndroom, Erbse parese, CP, spierziekte)

Onderzoek

Voor baby’s komen we meestal bij u thuis. In de eigen woonomgeving voelt de baby zich het meest op zijn gemak en is het voor u en uw baby het minst belastend qua voeden, slapen etc. We beginnen met een aantal vragen over zwangerschap, geboorte, verloop van de ontwikkeling en hoe het nu met uw baby gaat. Het onderzoek bestaat veelal uit het observeren van de bewegingen die de baby uit zichzelf maakt, aangevuld met uitgelokte bewegingen. Met verschillende testen kunnen we bepalen of uw kind conform leeftijd ontwikkelt. Daarna bespreken we de bevindingen met u.

Behandeling / Adviezen

Soms is advies en voorlichting al voldoende. Als er behandeling nodig is stellen we een behandelplan op dat we met u doorspreken. De behandeling vindt over het algemeen thuis plaats. Een groot deel van de behandeling bij baby’s bestaat uit hanteringsadviezen, die gekoppeld zijn aan de dagelijkse verzorging van uw baby. Bijvoorbeeld over de positionering in de box en het oppakken van uw kindje. Daarnaast geven we speladviezen, zodat u uw kind op een gerichte manier kunt stimuleren als u met uw kind speelt. Het spelplezier staat hierbij voorop.

Bij huilbaby’s geven we, afhankelijk van de oorzaak, adviezen over hantering tegen overstrekken, ontspannende spelletjes en adviezen over inbakeren. We kunnen u ook begeleiden bij het uitzoeken van een geschikte draagdoek/draagzak.

Indien gewenst kunnen we het kinderdagverblijf of gastouder bezoeken om daar adviezen en informatie te delen.