In de eerste weken na de geboorte beweegt de baby veel met de armen en trappelt met de benen. Dit gaat later over in doelbewust bewegen. Vooral het eerste levensjaar maakt het kind een enorme ontwikkeling door. Wanneer uw kind erg slap of juist stijf aanvoelt kan dit een belemmering geven voor de motorische ontwikkeling. Zo kan uw kind zich steeds overstrekken, waardoor u het moeilijk op de arm kunt houden en het niet op de buik kan/wil liggen. Of als uw kind constant met het hoofdje naar één kant ligt, kan het voorkomen, dat de schedel aan één kant afplat. Ook bij baby’s die veel huilen kan er sprake van zijn dat er iets aan de hand is.

Soms komt een baby niet van de ene houding in de andere. Het ligt dan voornamelijk op de rug, wil vaak niet op de buik liggen en/of komt niet tot omrollen, tijgeren/kruipen, zitten of staan.

Het kan zijn dat uw kind zich anders voortbeweegt dan u zou verwachten, als het bijvoorbeeld op de billen schuift in plaats van kruipt. Ook dat kan een aanleiding zijn om kinderfysiotherapie te starten.

Signalen & Indicaties

Welk motorisch gedrag kan wijzen op een sensomotorische stoornis?

Voor de baby, wanneer uw kind

  • niet beweegt zoals verwacht, b.v. bij aankijken, geluidjes maken of aanraken
  • last heeft van onverklaarbaar en veel huilen
  • slap aanvoelt of juist heel gespannen
  • zich veel overstrekt
  • niet of nauwelijks van de ene naar de andere houding wil bewegen
  • te weinig of juist teveel spierkracht heeft
  • passief is of juist overactief
  • angstig wordt en/of gaat huilen als het wordt bewogen
  • een afgeplatte schedel heeft en/of altijd naar één kant ligt met zijn hoofdje

Onderzoek

Baby’s behandelen we meestal aan huis. In de eigen woonomgeving is de baby op zijn best en kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de positie in de box. Ook kunnen we het kind dan eenvoudig uitlokken tot bewegen, door gebruik te maken van voor het kind bekende meubels en speelgoed. We beginnen met een aantal vragen over zwangerschap, geboorte, verloop van de ontwikkeling en de problemen, die zich voordoen bij uw baby. Daarna observeren we de bewegingen van de baby. We brengen de motorische ontwikkeling in kaart en bekijken of uw baby zich beweegt conform zijn leeftijd. Daarna bespreken we de bevindingen met u.

Behandeling / Adviezen

Wanneer het kind onder behandeling komt, stellen we een behandelplan op dat we met u doorspreken. De behandeling vindt over het algemeen thuis plaats. Een groot deel van de behandeling bij baby’s bestaat uit hanteringsadviezen, die gekoppeld zijn aan de dagelijkse verzorging van uw baby. Bijvoorbeeld over de positionering in de box en het oppakken van uw kindje. Daarnaast geven we speladviezen, zodat u uw kind op een gerichte manier kunt stimuleren als u met uw kind speelt. Het spelplezier staat hierbij voorop.

Bij huilbaby’s geven we, afhankelijk van de oorzaak, adviezen over hantering tegen overstrekken, ontspannende spelletjes, babymassage en eventueel inbakeren.

Overleg met en bezoek aan het kinderdagverblijf of gastouder, waar uw kind verblijft, is mogelijk.