Vanaf de brugklas krijgen kinderen te maken met een groeispurt. Dit kan klachten geven aan vooral knieën en enkels. Met name als er sprake is van intensief sporten. We zien in de praktijk ook jongeren met houdingsproblematiek, nek- en rugklachten en hoofdpijn. En jongeren met hyperventilatieklachten, bijvoorbeeld bij inspanning. 

Signalen & Indicaties

Wanneer moet u met uw kind naar de kinderfysiotherapeut? Hieronder volgt een lijst met signalen, die erop kunnen wijzen, dat er problemen zijn in het motorisch functioneren van uw kind.

Wanneer uw kind:

– klachten heeft doordat gewrichten heel ver kunnen worden bewogen of juist niet ver genoeg

– de ene lichaamshelft anders beweegt dan de andere

– een verschil heeft in het bewegen tussen de bovenste en de onderste lichaamshelft

– in zijn/haar functioneren achteruit gaat

– regelmatig hoofdpijn heeft

– pijnklachten aan de gewrichten heeft

– regelmatig valt of door de enkels zwikt (giving way)

– een slechte conditie heeft.

Onderzoek

We beginnen het onderzoek met een aantal vragen aan de jongere en zijn ouder. Dit gaat over de klachten, de voorgeschiedenis en het verloop. Daarna doen we een observatie van houding en beweging. Vervolgens doen we ons kinderfysiotherapeutisch onderzoek van gewrichten en spieren, afhankelijk van de klacht, waarmee de jongere komt.

Daarna vatten we de uitkomsten samen en overleggen we met het kind en de ouder wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn.

Behandeling / Adviezen

Soms zijn de klachten op te lossen met alleen houdingsadviezen en/of adviezen ten aanzien van de sport, die de jongere beoefent. Soms is behandeling nodig gedurende een bepaalde periode. Dit gaat meestal gepaard met huiswerkoefeningen. Een goede uitleg over de behandeling aan uw kind is belangrijk om de betrokkenheid, motivatie en daarmee de therapietrouw te verhogen.

Uw kind kan alleen naar de therapie komen, maar regelmatige afstemming met de ouder is gewenst. Dit kan telefonisch, maar ook door af en toe een behandeling van uw kind bij te wonen.