Een goede motorische ontwikkeling heeft een positieve invloed op het spelen en leren. Mee kunnen doen met buiten spelen en gym is belangrijk voor een kind. Rennen, klimmen, fietsen, voetballen, tikkertje etc. Daarnaast wordt er van een kind verwacht dat het dat het een zwemdiploma haalt, tussen de lijntjes gaat schrijven en dat het zijn eigen veters kan strikken.

Vaak signaleert de leerkracht dat het kind opvalt met de gymles/buiten spelen en/of met het schrijven. Uw kind kan onhandig zijn, veel struikelen of vallen, houterig of stijf bewegen, bang zijn om hoog te klimmen. Voor het kind kan het vervelend zijn om altijd de laatste te zijn met tikkertje of met het aan- en uitkleden.

Voor wat betreft het schrijven zien we veel kinderen die moeite hebben om leesbaar en/of tussen de lijntjes te schrijven. Ze kunnen ook last hebben van pijn of vermoeidheid in de hand of moeite hebben om het schrijftempo bij te houden.

We zien ook regelmatig kinderen met houdingsproblemen of afwijkende stand van de voeten en benen. Na een botbreuk of operatie herstellen kinderen normaal gesproken vlot, maar het kan zijn dat uw kind zich toch anders blijft bewegen. Ook zien we kinderen met luchtwegproblemen zoals astma en hyperventilatie.

Kinderen met handicaps en chronisch zieke kinderen zijn beperkt in hun bewegen. We helpen ze leren omgaan met hun mogelijkheden en zich optimaal te ontwikkelen.

Signalen & Indicaties

Wanneer kunt u met uw kind naar de kinderfysiotherapeut?

Als uw kind;

 • moeite heeft met balans (hinkelen of op een been staan)
 • met buitenspelen, gym en/of zwemles niet meekomt
 • niet kan fietsen zonder zijwielen
 • houterig of stijf beweegt
 • niet van knippen, plakken, knutselen, tekenen en kleuren houdt
 • vaak voorwerpen laat vallen, kleine ongelukjes heeft of regelmatig dingen omstoot
 • moeite heeft met schrijven
 • verkeerde pengreep heeft
 • pijn heeft tijdens het schrijven
 • een matige lichaamshouding heeft
 • gewrichten heel ver kan bewegen of juist niet ver genoeg
 • verschil laat zien in bewegen tussen het linker en de rechter lichaamshelft
 • overmatig spanning in het lichaam opbouwt of juist heel slap is
 • (spannings-) hoofdpijn
 • hyperventilatie
 • problemen met de luchtwegen heeft
 • snel vermoeid is
 • achteruit gaat in zijn functioneren

Welk motorisch gedrag kan wijzen op een stoornis in de prikkelverwerking?

Als uw kind:

 • angstig wordt en gaat huilen als het wordt bewogen
 • niet houdt van stoeien en wilde spelletjes
 • niet durft te schommelen
 • meer moeite heeft met of angstig is bij het aanleren van nieuwe motorische vaardigheden zoals zwemmen, zonder zijwielen fietsen, klimmen en klauteren
 • met huilen reageert of zich terugtrekt in onverwachte en nieuwe situaties
 • het vervelend vindt om vieze handen te maken
 • het vervelend vindt om aangeraakt te worden
 • vaak valt of ergens tegenaan loopt
 • bewegingen te hard doet of te zacht
 • moeite heeft om zich te concentreren
 • moeilijk stil kan zitten

Als een kind een stoornis heeft in de prikkelverwerking, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed ontwikkelt. Zo kunnen er bijvoorbeeld sociaal-emotionele problemen ontstaan, doordat het kind weinig zelfvertrouwen heeft. Het contact met andere kinderen kan afwijkend verlopen. Het kind trekt zich terug of er zijn veel confrontaties met leeftijdsgenoten. Ook kan het zijn, dat het kind juist speelt met veel jongere kinderen. Het is daarom van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste begeleiding, zodat het kind op alle gebied zich optimaal kan ontwikkelen. Wij kunnen als kinderfysiotherapeut u daarbij ondersteunen. Zie ook onze pagina ‘prikkelverwerking’.

Onderzoek

We beginnen meestal met een aantal vragen aan het kind en u als ouder. Dit betreft de reden van aanmelding, de voorgeschiedenis, waaronder zwangerschap en geboorte en hoe de situatie nu is. Als het moeilijk of vervelend is voor uw kind om bij dit vraaggesprek aanwezig te zijn, dan geven we een oudervragenlijst mee, zodat u thuis één en ander kunt invullen en we in een later gesprek hierop terugkomen.

Als u met uw kind naar de praktijk komt observeren we hoe het kind beweegt en nemen we waar nodig specifieke motorische testen af. Zo krijgen we een goed beeld van uw kind. Dit gebeurt spelenderwijs in onze kindvriendelijke ruimte. Als de observatie rond is, volgt er een oudergesprek, waar de resultaten van de observatie en de tests uiteengezet worden. Meestal gebeurt dit zonder het kind, omdat het vervelend kan zijn om over uw kind te praten, waar het kind zelf bij is. Met uw toestemming nemen we contact op met de huisarts of eventuele andere verwijzer, de leerkracht om informatie over uw kind uit te wisselen. 

Behandeling / Adviezen

Wanneer het kind onder behandeling komt, stellen we een behandelplan op, dat we met u doorspreken. Spelenderwijs proberen we de motorische ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Daarvoor hebben we onze ruimte en ons materiaal speciaal aangepast, zodat uw kind zich snel op zijn gemak zal voelen en plezier beleeft aan het bewegen. Op die manier gaat het motorisch leren sneller. We geven adviezen voor thuis, die we proberen zoveel mogelijk tijdens de dagelijkse activiteiten in te passen. Wanneer het nodig is, kunnen we bezoek op school brengen om het kind daar te observeren en te overleggen hoe het kind het beste te stimuleren.