Een probleem in de prikkelverwerking heeft invloed op gedrag, leren en emoties.

Uw kind kan het onderstaande laten zien;

  • Niet goed stilzitten of steeds van tafel lopen
  • Voortdurend overal aanzitten, anderen aanraken
  • Hangen over tafel, zakt onderuit of leunt steeds ergens tegen aan
  • Heeft een hekel aan vieze handen of kriebelige kleding
  • Is angstig in speeltuin
  • Kiest voor rustig spel (in zandbak) of is juist wild en onbesuisd bij buitenspelen
  • Schrikt van harde geluiden of is snel afgeleid door omgevingsgeluiden
  • Komt vermoeid uit school en is dan snel prikkelbaar of boos
  • Lijkt vaak dromerig en is traag bij uitvoeren van taakjes of opdrachten
  • Heeft tijd nodig om in slaap te komen of slaapt moeilijk hele nacht door in eigen bed  

Wat is sensorische informatieverwerking?

Sensorische informatieverwerking is het proces van het opnemen (sensorische info) en het verwerken (modulatie) van zintuigelijke informatie om te kunnen (over) leven, waarnemen, contact maken, te begrijpen, te handelen en te beleven.  Dit doen we altijd en overal. De prikkels worden via onze zeven zintuigen aan de hersenen doorgegeven. Er komt informatie binnen via horen, zien, ruiken, voelen, smaak, evenwicht, propiocepsis (het waarnemen van je eigen lichaam en lichaamsdelen).

Onze hersenen kunnen belangrijke en saaie prikkels onderscheiden. Voorbeeld van een belangrijke prikkel is, dat je stopt voor een rood stoplicht, drinken als je dorst hebt en het op tijd naar de toilet gaan. Voorbeeld van een saaie prikkel is een tikkende klok, naden van sokken of je bril op je neus.

Bij een goede prikkelverwerking nemen de hersenen de juiste beslissing over welke prikkels wel en niet doorgegeven worden aan de hersenschors. Ook al zijn er veel prikkels, kan het kind toch goed functioneren. Zo kan een kind met een goede prikkelverwerking gewoon doorwerken ook al huilt er een broertje of zusje in de buurt, valt er een potlood op de grond in de klas of komt de vuilniswagen voorbij. Het kind kan langere tijd rustig doorwerken.

Het kan zijn dat er sprake is van onderprikkeling. Het kind kan onrustig zijn en steeds op zoek gaan naar prikkels (prikkelzoeker) of het kind droomt weg (toeschouwer). Het is ook mogelijk dat er sprake is van overprikkeling. Het kind gaat prikkel uit de weg (vermijder) en/of is heel gevoelig (sensor).

Prikkelzoeker

KansenKwetsbaarheden
Nieuwsgierig
Praat veel, beweegt veel
Genieten, enthousiast
Ondernemend, durft veel
Stopt voorwerpen in mond kauwen/zuigen op van alles
Loopt vaak op tenen
Rent liever dan lopen
Propt eten snel naar binnen
Zorgt voor verrassingen en veranderingen
Druk
Snel afgeleid
Verliest zich in activiteit
Houdt zich niet aan afgesproken taak
Gevaarlijk, roekeloos
Luistert niet omdat hij met eigen ding bezig is
Moet vaak bijgestuurd worden
Verveelt zich snel
Impulsief

Toeschouwer

KansenKwetsbaarheden
Rustig kind
Dagdromen
Niet snel van slag
Makkelijk in groep
Onverstoorbaar
Stelt zich niet aan bij pijn
Voorspelbaar voor anderen
Oogt moe, sloom, traag
Lijkt niet geïnteresseerd, weinig betrokkenheid
Neemt weinig initiatief
Vertraagd/niet reageren
Onhandig, stoten, botsen, vallen
Niet handig met ritsen, scharen, pen eet slordig en knoeit veel
Geen vrienden, herkent behoeftes anderen niet
Moeite opvolgen meerdere stappen / aanwijzingen tegelijk

Vermijder

KansenKwetsbaarheden
Creatief, vindingrijk
Kan goed alleen spelen/leren
Houdt zich goed aan afspraken
Goed regelen en structureren
Gebruikt rituelen
Eigen logica, unieke oplossingen 
Neemt initiatief, goed plannen maken
Trekt zich terug (vb. buitenspelen)
Wil bepalen wat er gebeurt
Ik wil het op mijn manier en niet anders
Houdt niet van onverwacht of zachte aanraking
Snel last van fel licht (knijpt met ogen, wil pet, zonnebril op)
Kieskeurige eter
Kan snel boos en geirriteerd reageren / ruzies maken

Sensor

KansenKwetsbaarheden
Alert
Merkt veranderingen sneller op dan anderen
Oog voor detail
Gevoelig, snel gestresst
Houdt zich aan afspraken
Hoort en ziet alles
Goed gevoel voor kleuren en vormen
Geordend
Waarnemer
Huilerig, snel van slag, moe, wil niet
Schuld geven aan anderen
Geïrriteerd over iets wat voor ander onbelangrijk lijkt
Onvoorspelbaar explosief
Shut down 
Eetproblemen
Ruzies, snel mopperen (geur, hard geluid) 
Snel afgeleid
Moeite fijne motoriek; aanraken materialen is probleem

Onderzoek en begeleiding

We kunnen het prikkelverwerkingsprofiel van uw kind in kaart brengen. Hiervoor kunnen we gebruik maken van observatie van het kind (thuis, op school of op de praktijk), een oudergesprek en vragenlijsten voor ouders/verzorgers en/of leerkrachten. Vervolgens helpen we u het gedrag van uw kind te erkennen en herkennen vanuit het prikkelverwerkingsprofiel. We kunnen samen kijken hoe we de kansen kunnen versterken en de kwetsbaarheden verminderen zodat het kind beter kan functioneren in het dagelijks leven. We geven u en/of de leerkracht hiervoor praktische tips en adviezen.