Therapie bij problemen met zindelijkheid en incontinentie bij kinderen

Kinderfysiotherapiepraktijk Barneveld beschikt over de specialisatie kinderbekkenfysiotherapie. Normaal gesproken zijn kinderen voor de vierde verjaardag overdag zindelijk. Zowel voor urine als voor ontlasting. ’s Nachts zijn de meeste kinderen vanaf zeven jaar droog. Soms verloopt dit proces niet vanzelf.

Wij behandelen kinderen met plas- en ontlastingsproblemen.

Het goed kunnen plassen en poepen is van veel factoren afhankelijk, o.a.; ontspanning van de bekkenbodem, algehele lichamelijk ontspanning, toilethouding, voeding- en vochtinname.

Bij kinderen is er om verschillende redenen vaak een verhoogde spanning in de bekkenbodem.

De bekkenbodemspieren hebben drie functies:

– Het dragen van de organen van de onderbuik

– Het sluiten en openen van de urinebuis (plasgaatje)

– Het sluiten en openen van de anus (poepgaatje)

Wanneer de voorwaarden voor het goed kunnen plassen en poepen niet optimaal zijn, kunnen er verschillende problemen ontstaan:

– urineverlies (zowel druppels als volledige blaasinhoud)

– ontlastingsverlies (vegen in de broek of grote hoeveelheden)

– onrustige blaas, heel vaak plassen

– obstipatie (verstopping in de darmen) en/of buikpijn

– blaasontstekingen

– angst om te plassen of te poepen

– bedplassen

Daarnaast staat het psychisch en sociaal welbevinden van het kind in nauwe relatie tot het zindelijk dan wel continent zijn. En natuurlijk niet te vergeten, het welbevinden van ouders in dit proces.

Behandeling

Aan de hand van vragenlijsten, een drink-, plas- en/of poepdagboek en een gesprek met u en uw kind onderzoekt de kinderbekkenfysiotherapeut wat de oorzaak van de problemen kan zijn. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld.

De behandeling begint met voorlichting over de juiste toilethouding en het inbouwen van een regelmatig drink- en plas-/poeppatroon overdag. Daarnaast leert de kinderbekkenfysiotherapeut uw kind op een speelse manier een juist bekkenbodemgevoel aan en hoe de bekkenbodem te ontspannen. Doordat het kind leert de bekkenbodem op een juiste manier te gebruiken, zullen de klachten verminderen of geheel verdwijnen. 

Soms kan het nodig zijn om in overleg met de huisarts te starten met laxeermedicatie. Dit wordt altijd vooraf met u besproken.

Contact

Herkent u de problemen bij uw kind en/of vraagt u zich af of therapie bij uw kind zinvol kan zijn? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel 0342-400070 en vraag naar Annet van Veldhuijsen. Zij kan dan met u overleggen wat het beste is voor uw kind.

Voor een voorlichtingsfilmpje voor kinderen over het plassen gaat u naar de volgende link: Voorlichtingsfilmpje UMC

Aanbevolen boeken:

– Het Droge-Broeken-Boek, Inge Nouws e.a., ISBN 978-90-8715-012-9
– Hillie en Billie leren plassen en poepen, Liesbeth Geerdes-Klaassen en Francien Nijman-du Bois, ISBN 90-76986-34-7
– Over een kleine mol, die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch, ISBN 905341350-2
– Joep moet poepen, Josette Kootstra en Fleur Verhoeff, uitgave van Kinderboek op Maat